Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODM. » Reklamační řád
Reklamační řád

Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád společnosti i.h. technolog, s.r.o. se sídlem Hrušky 168, 68352 Křenovice, IČ 26958121(dále jen prodávající), je součástí obchodních podmínek.

 2. Reklamační řád stanovuje hlavní zásady a postupy při reklamaci zboží pořízeného kupujícím od prodávacícho

 3. Záruční doba je 24 měsíců, u výrobků upravených na přání zákazníka je záruční doba 6 měsíců, záruka se nevztahuje na běžné mechanické opotřebení


Základní zásady reklamace

 1. Kupující je povinen produkt (zboží) při jeho dodání zkontrolovat. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kovo-foto.cz

 2. V případě, že kupující zjistí neshodu až po převzetí produktu, bezprostředně po takovém zjištění jí písemně oznámí dodavateli na e-mail info@kovo-foto.cz

 3. Základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) produktu je doručení reklamovaného produktu k posouzení a její písemné oznámení dodavateli.

  Produkt na reklamaci zašle kupující na vlastní náklady na adresu sídla prodavájicího. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží zaslané na náklady provozovatele nebude přijato.
  Řízení o neshodě (reklamační řízení) je prodávajícím zahájeno teprve dnem, kdy má k dispozici písemné oznámení neshody (uplatnění reklamace) a reklamovaný produkt fyzicky k dispozici k posouzení. O výsledku řízení písemně informuje kupujícho níže uvedených časových lhůtách.

 4. Při posuzování neshody v reklamačním řízení prodávající vychází z podkladů dohodnutých v objednávce – a ve smyslu OP prodávajícího. Přihlíží při tom k technickým a technologickým možnostem zvolené výrobní technologie.

 5. Reklamace uplatněná po uplynutí záruční doby uvedené výše, nebo reklamace, kdy kupující neposkytne reklamovaný produkt k posouzení, případně neposkytne při jejich řešení nezbytnou součinnost, nebudou uznány.


Postup při uplatnění reklamace

 1. Kupující oznámí dodavateli zjištěné neshody písemnou formou, zasláním vyplněného Reklamačního protokolu.

 2. Povinností kupujícho je předem se dohodnout s prodávajím na způsobu vrácení reklamovaného produktu.

 3. Kupující poskytne nezbytnou součinnost při vrácení reklamovaného produktu

 4. Prodávající posoudí reklamovanou neshodu a rozhodne o oprávněnosti reklamace v nejkratší možné době. Své rozhodnutí sdělí odběrateli písemně.


Oprávněná reklamace

 1. Odstranitelné vady
  Pokud prodávající, po posouzení reklamované vady, zjistí, že jde o vadu odstranitelnou, má odběratel právo na její bezplatné odstranění ve lhůtě dohodnuté s odběratelem.

 2. Neodstranitelné vady
  Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady, zjistí, že jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání zamýšlenému užívání produktu, má odběratel právo na jeho výměnu (náhradní plnění) ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem, nebo právo odstoupit od smlouvy.

 3. Nesoulad průvodní dokumentace (faktury) s dodávkou produktu
  Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným produktem (v druhu či množství), co nejdříve písemně kontaktuje dodavatele, který bezprostředně sjedná nápravu.

 

Neoprávněná reklamace

 

 1. V případě, že při posouzení reklamované vady dodavatel zjistí, že reklamace není oprávněná, sdělí písemně tuto skutečnost odběrateli.Vyřízení reklamace

 1. O výsledku reklamačního řízení je odběratel informován písemně – s uvedeným způsobem uzavření reklamace. V případech, kdy jsou, na základě oprávněné reklamace neshody, přijata následná nápravná, opatření, má kupující právo být o nich informován.

 2. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od převzetí záznamu o neshodě (Reklamačního protokolu) a reklamovaného produktu k posouzení, pokud nebude oběma stranami dohodnuta jiná lhůta. V případě, že kupující neposkytne nezbytnou součinnost při reklamačním řízení, nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné okolnosti, které nemůže prodávající ovlivnit, prodlužuje se tato lhůta adekvátně. Kupující je o těchto důvodech dodavatelem informován.


Reklamace produktu poškozeného při přepravě

 1. Při zjevném poškození produktu během dopravy kupující zajistí dle svých možností, důkazy (např.fotodokumentaci) o poškození produktu dopravcem, a předá je prodávajícímu

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 a platí na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.V Hruškách dne 1.1.2014